Showing all 8 results

کیف اداری چرمی

 کیف  های اداری تمام چرم که با نام های مختلفی از جمله کيف دستی، کيف رسمی، کيف دانشگاهی،کيف سامسونت، کيف ديپلمات و … شناخته می شوند، جزء کيف هايی هستند که به دليل ابعاد بزرگ و فضای کافی، برای نگهداری وسايل همراه روزانه، وسايل کاری، وسايل دانشگاهی و …  بسيار مناسب و کاربردی هستند درواقع داشتن محفظه های بزرگ و جيب هايی داخلی و خارجی به اين نوع کيف کمک می کند تمامی وسايل کوچک و بزرگ افراد را ساماندهی کنند. نوع حمل دستی و دوشی آن نيز بر محبوبيت کارهای اداری افزوده است. اين کاربردهای زياد باعث شده به طور معمول هر فردی معمولاً يک يا چند مورد کيف اداری شخصي داشته باشد .

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان