Showing all 8 results

کیف اداری چرمی

 کیف  های اداری تمام چرم که با نام های مختلفی از جمله کيف دستی، کيف رسمی، کيف دانشگاهی،کيف سامسونت، کيف ديپلمات و … شناخته می شوند، جزء کيف هايی هستند که به دليل ابعاد بزرگ و فضای کافی، برای نگهداری وسايل همراه روزانه، وسايل کاری، وسايل دانشگاهی و …  بسيار مناسب و کاربردی هستند درواقع داشتن محفظه های بزرگ و جيب هايی داخلی و خارجی به اين نوع کيف کمک می کند تمامی وسايل کوچک و بزرگ افراد را ساماندهی کنند. نوع حمل دستی و دوشی آن نيز بر محبوبيت کارهای اداری افزوده است. اين کاربردهای زياد باعث شده به طور معمول هر فردی معمولاً يک يا چند مورد کيف اداری شخصي داشته باشد .

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۷۲۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان