باتشکر از بازدید شما این فرم خرید مخصوص کارمندان بانک ها میباشد. کارمندان محترم بانک میتوانند با چک کارمندی خود با همان قیمت درج شده روی کالا بدون افزایش قیمت و به مدت سه ماه پرداخت نمائید.